ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านผาขาม
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050151508211040050821
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านผาขาม
ชื่อ (อังกฤษ)phakham
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านบ้านผาขาม
ตำบลบริบูรณ์
อำเภอสีชมพู
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
981018469pakham.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.825475
Longitude
102.092945
Tabe 3
Tab 5