ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านพงษ์โนนประวัติ
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050150507761040050776
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านพงษ์โนนประวัติ
ชื่อ (อังกฤษ)Banpongnonprawat
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านพงษ์
ตำบลบริบูรณ์
อำเภอสีชมพู
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
633916417ttlove_2527@hotmail.co.thbanpong.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.879744
Longitude
102.124207
Tabe 3
Tab 5