ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านบริบูรณ์
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050149507741040050774
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านบริบูรณ์
ชื่อ (อังกฤษ)BANBORIBOON
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านบริบูรณ์
ตำบลบริบูรณ์
อำเภอสีชมพู
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
43041350boriboon_kk5@hotmil.comboribun.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.87497665
Longitude
102.108314
Tabe 3
Tab 5