ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านผาน้ำเที่ยง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050148507731040050773
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านผาน้ำเที่ยง
ชื่อ (อังกฤษ)Phanumtaing
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านบ้านผาน้ำเที่ยง
ตำบลบริบูรณ์
อำเภอสีชมพู
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
898402766-panamtiang.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.85674442
Longitude
102.0622682
Tabe 3
Tab 5