ข้อมูลสถานศึกษา
นาจานนาเจริญโนนทัน
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050146507791040050779
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)นาจานนาเจริญโนนทัน
ชื่อ (อังกฤษ)najannajareannontan
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านนาจาน
ตำบลนาจาน
อำเภอสีชมพู
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
43444273najannajareannontan@gmail.comnanjan.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.680258
Longitude
102.142726
Tabe 3
Tab 5