ข้อมูลสถานศึกษา
ท่ากุญชร
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050145507781040050778
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ท่ากุญชร
ชื่อ (อังกฤษ)THAKUNCHORN
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้านบ้านท่าช้าง
ตำบลนาจาน
อำเภอสีชมพู
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
43444162thakunchorn@hotmail.comtagunchon.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.6847568
Longitude
102.148312
Tabe 3
Tab 5