ข้อมูลสถานศึกษา
แสงบัวทอง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050142507841040050784
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)แสงบัวทอง
ชื่อ (อังกฤษ)sangbuntong
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองแสง
ตำบลนาจาน
อำเภอสีชมพู
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
43462201saengbuathong.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.6611857
Longitude
102.1087787
Tabe 3
Tab 5