ข้อมูลสถานศึกษา
โนนสำราญหนองหญ้าขาว
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050141507811040050781
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)โนนสำราญหนองหญ้าขาว
ชื่อ (อังกฤษ)Non samran nong ya kae school
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านบ้านโนนสำราญ
ตำบลนาจาน
อำเภอสีชมพู
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
nonsamran.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.652
Longitude
102.1337
Tabe 3
Tab 5