ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านนาอุดม
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050140508241040050824
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาอุดม
ชื่อ (อังกฤษ)naudom
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านบ้านนาอุดม
ตำบลดงลาน
อำเภอสีชมพู
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
098-5863527-na-udom.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.8027811
Longitude
102.0944399
Tabe 3
Tab 5