ข้อมูลสถานศึกษา
อ่างทองวิทยาคม
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050139508231040050823
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)อ่างทองวิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)angthongwittayakom
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านอ่างทอง
ตำบลดงลาน
อำเภอสีชมพู
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
083 4139001nuan1978@gmail.comangthong.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.80302327
Longitude
102.0900668
Tabe 3
Tab 5