ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050138508221040050822
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Wangkhondangnongyaplong
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านบ้านวังขอนแดง
ตำบลดงลาน
อำเภอสีชมพู
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
840158168-wangkhondang.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.81344963
Longitude
102.0450568
Tabe 3
Tab 5