ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านซำจำปา
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050137508191040050819
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านซำจำปา
ชื่อ (อังกฤษ)BANSUMJUMPA
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านบ้านซำจำปา
ตำบลดงลาน
อำเภอสีชมพู
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
043-260202samjumpa.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.843609
Longitude
102.042003
Tabe 3
Tab 5