ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านซำยาง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050136507851040050785
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านซำยาง
ชื่อ (อังกฤษ)samyang
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านซำยาง
ตำบลซำยาง
อำเภอสีชมพู
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
--samyang.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.6983
Longitude
102.0945
Tabe 3
Tab 5