ข้อมูลสถานศึกษา
หนองกระบือวิทยาคม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050135507831040050783
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)หนองกระบือวิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)nongkraburwittayakom
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองขี้ควาย
ตำบลซำยาง
อำเภอสีชมพู
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
--nongkabue.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.67402
Longitude
102.1134326
Tabe 3
Tab 5