ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านสารจอดร่องกลอง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050134507821040050782
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสารจอดร่องกลอง
ชื่อ (อังกฤษ)Sarnjodrongklong
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านบ้านสารจอด
ตำบลซำยาง
อำเภอสีชมพู
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
043-444357-sarnjod.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.68574347
Longitude
102.1292912
Tabe 3
Tab 5