ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหนองศาลา
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050132502321040050232
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองศาลา
ชื่อ (อังกฤษ)NONGSALA
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองศาลา
ตำบลหนองเสาเล้า
อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
-nongsara_school@hotmail.comnongsala.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.57577494
Longitude
102.2608529
Tabe 3
Tab 5