ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหนองโพงโพด
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050131502311040050231
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองโพงโพด
ชื่อ (อังกฤษ)Nongpongpod School
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองโพงโพด
ตำบลหนองเสาเล้า
อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
nongpongpod.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.589114
Longitude
102.2875215
Tabe 3
Tab 5