ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านสุขสมบูรณ์
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050130502301040050230
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสุขสมบูรณ์
ชื่อ (อังกฤษ)Suksomeboon
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านบ้านสุขสมบูรณ์
ตำบลหนองเสาเล้า
อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
894433112-suksombun.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.575
Longitude
102.28
Tabe 3
Tab 5