ข้อมูลสถานศึกษา
หนองหว้าวิทยา
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050129502341040050234
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)หนองหว้าวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)Nongwha Witthaya
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองหว้า
ตำบลหนองเสาเล้า
อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
nongwawit.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.5456177
Longitude
102.2759495
Tabe 3
Tab 5