ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหนองเสาเล้า
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050128502331040050233
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองเสาเล้า
ชื่อ (อังกฤษ)Bannongsaolao
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองเสาเล้า
ตำบลหนองเสาเล้า
อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
43260595school_bnsl@hotmail.comnongsaolao.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.5738509
Longitude
102.27181
Tabe 3
Tab 5