ข้อมูลสถานศึกษา
หนองไผ่พิทยาคม
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050127502881040050288
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)หนองไผ่พิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)Nongphaipittayacom
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองไผ่
ตำบลหนองไผ่
อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
43312204nppk_2014@hotmail.comnongphaipit.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.5713965
Longitude
102.1079508
Tabe 3
Tab 5