ข้อมูลสถานศึกษา
กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050126502821040050282
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล
ชื่อ (อังกฤษ)kudkhehuaybongwitayanukul
หมู่ที่0
ถนน
หมู่บ้านบ้านกุดเข้
ตำบลหนองไผ่
อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
43311872kudkhe.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.5612
Longitude
102.0689
Tabe 3
Tab 5