ข้อมูลสถานศึกษา
วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050124502801040050280
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์
ชื่อ (อังกฤษ)Wanghookwangrajpadoongwit
หมู่ที่12
ถนน
หมู่บ้านบ้านวังหูกวาง
ตำบลหนองไผ่
อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
43260721wkr5@hotmail.co.thwanghukwang.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.5792
Longitude
102.0902
Tabe 3
Tab 5