ข้อมูลสถานศึกษา
หนองขามวิทยาคาร
ขนาดใหญ่ / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050122502861040050286
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)หนองขามวิทยาคาร
ชื่อ (อังกฤษ)nongkhamwittayakan school
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองขาม
ตำบลหนองไผ่
อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
43311894nongkhamwit.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.5462111
Longitude
102.1087938
Tabe 3
Tab 5