ข้อมูลสถานศึกษา
ชุมชนหนองคะเน
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050120502871040050287
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ชุมชนหนองคะเน
ชื่อ (อังกฤษ)chumchonnongkanea
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองคะเน
ตำบลหนองไผ่
อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
43312225sewora54@gmail.comnongkane.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.554382
Longitude
102.1100121
Tabe 3
Tab 5