ข้อมูลสถานศึกษา
โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050119502841040050284
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)โคกสูงสำราญ
ชื่อ (อังกฤษ)KOKSUNGSOMRAN
หมู่ที่14
ถนน
หมู่บ้านบ้านโคกสูง
ตำบลหนองไผ่
อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
43384825kss.school.055@hotmail.comkoksungsamran.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.5598903
Longitude
102.0951187
Tabe 3
Tab 5