ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050117502651040050265
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองหนามแท่ง
ชื่อ (อังกฤษ)nongnamthang
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองหนามแท่ง
ตำบลหนองเขียด
อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40290
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
818724709-nongnamthang.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.6887
Longitude
102.0287
Tabe 3
Tab 5