ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050116502641040050264
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Nong Khiad Mittra Pap Ti 205
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองเขียด
ตำบลหนองเขียด
อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40290
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
818724709nongkiad205.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.6400524
Longitude
101.9843609
Tabe 3
Tab 5