ข้อมูลสถานศึกษา
หนองกุงพิทยาคม
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050115502631040050263
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)หนองกุงพิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)Nongkungpittayakom
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองกกุง
ตำบลหนองเขียด
อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40290
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
-nongkungpit@gmail.comnonggungpit.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.6396244
Longitude
102.0443166
Tabe 3
Tab 5