ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านธาตุ
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050114502681040050268
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านธาตุ
ชื่อ (อังกฤษ)
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านบ้านโคกงาม
ตำบลหนองเขียด
อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40290
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
43214125pin_99@live.combantaat.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.6345236
Longitude
101.9713645
Tabe 3
Tab 5