ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหนองไผ่นาดี
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050113502811040050281
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองไผ่นาดี
ชื่อ (อังกฤษ)Nongphainadee
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองไผ่เหนือ
ตำบลวังหินลาด
อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
43462001Nongphainadee_School@hotmail.co.thnongphainadee.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.6252595
Longitude
102.1137548
Tabe 3
Tab 5