ข้อมูลสถานศึกษา
วังหินลาดวังเจริญ
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050112502791040050279
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วังหินลาดวังเจริญ
ชื่อ (อังกฤษ)Wanghinladwangcharoen
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้านบ้านวังหินลาด
ตำบลวังหินลาด
อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
810581133wanghinlad2555@gmail.comwanghinlad.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.649889
Longitude
102.1036652
Tabe 3
Tab 5