ข้อมูลสถานศึกษา
ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050111502781040050278
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา
ชื่อ (อังกฤษ)Fayhinnongtumnongtongsuksa
หมู่ที่11
ถนน
หมู่บ้านหนองทุ่ม
ตำบลวังหินลาด
อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
43210720Fayhinnongthum1@hotmail.co.thfaihin.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.60810555
Longitude
102.0781803
Tabe 3
Tab 5