ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านโป่งแห้ง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050110502771040050277
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโป่งแห้ง
ชื่อ (อังกฤษ)Banponghaeng
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านบ้านโป่งแห้ง
ตำบลวังหินลาด
อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
896210856banponghaeng@gmail.comphonghang.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.60097528
Longitude
102.0508701
Tabe 3
Tab 5