ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านนาคำน้อย
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050109502761040050276
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาคำน้อย
ชื่อ (อังกฤษ)Nakumnoi
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านนาคำน้อย
ตำบลวังหินลาด
อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
--nakhumnoi.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.6546189
Longitude
102.0749767
Tabe 3
Tab 5