ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านโนนอุดม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050107502381040050238
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนอุดม
ชื่อ (อังกฤษ)BANNOONUDOM
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านบ้านบัวสิมมา
ตำบลโนนอุดม
อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
43463000-nonaudom.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.5054497
Longitude
102.2260365
Tabe 3
Tab 5