ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านโคกสูง
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050106502351040050235
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกสูง
ชื่อ (อังกฤษ)BanKhoksung school
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านบ้านโคกสูง
ตำบลโนนอุดม
อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
43463205khoksung.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.52156272
Longitude
102.2177055
Tabe 3
Tab 5