ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านโนนชาติ
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ไม่มีนักเรียน
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050104502691040050269
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนชาติ
ชื่อ (อังกฤษ)Nonchat Shcool
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านบ้านโนนชาติ
ตำบลโนนหัน
อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40290
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
43260714Pukkync08@Gmail.comnonchat.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.5875175
Longitude
102.006022
Tabe 3
Tab 5