ข้อมูลสถานศึกษา
หนองม่วงประชานุกูล
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050102502721040050272
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)หนองม่วงประชานุกูล
ชื่อ (อังกฤษ)nongmuangprachanukul
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองม่วง
ตำบลโนนหัน
อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40290
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
089-8429990nongmuang.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.62047869
Longitude
102.0046805
Tabe 3
Tab 5