ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านโนนลาน
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050101502711040050271
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนลาน
ชื่อ (อังกฤษ)BANNONLAN
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านบ้านโนนลาน
ตำบลโนนสะอาด
อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40290
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
nonlan.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.5736862
Longitude
101.9963585
Tabe 3
Tab 5