ข้อมูลสถานศึกษา
ชุมชนโนนหันวันครู
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050099502671040050267
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ชุมชนโนนหันวันครู
ชื่อ (อังกฤษ)Chumchonnonhunwankru
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านบ้านโนนหัน
ตำบลโนนสะอาด
อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40290
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
43391005nonhanwankru.5@gmail.comchunchonnonhun.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.6034615
Longitude
101.9927398
Tabe 3
Tab 5