ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#เรียนรวมบางชั้น
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050098510861040051086
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
ชื่อ (อังกฤษ)BANNOOGO
หมู่ที่11
ถนน
หมู่บ้านบ้านซำผักหนาม
ตำบลนาหนองทุ่ม
อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40290
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
43260720admin.nkkn5@gmail.comnonkhos.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.6906561
Longitude
101.9598677
Tabe 3
Tab 5