ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านวังยาว
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050096502611040050261
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านวังยาว
ชื่อ (อังกฤษ)Wangyao
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านบ้านวังยาวใหญ่
ตำบลนาหนองทุ่ม
อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40290
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
wangyaw.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.7110153
Longitude
101.9452498
Tabe 3
Tab 5