ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านโนนโก
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050095502591040050259
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนโก
ชื่อ (อังกฤษ)Nonko school
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านบ้านโนนโก
ตำบลนาหนองทุ่ม
อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40290
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
43260720admin.nkkn5@gmail.comnonkho.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.690656
Longitude
101.9598666
Tabe 3
Tab 5