ข้อมูลสถานศึกษา
นาหนองทุ่มวิทยาคม
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050094502581040050258
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)นาหนองทุ่มวิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)NANONGTUMWITTAYAKOM SCHOOL
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านนาหนองทุ่ม
ตำบลนาหนองทุ่ม
อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40290
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
897119707nanongthum.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.6724787
Longitude
101.985752
Tabe 3
Tab 5