ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านอาจสามารถ
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050093502951040050295
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านอาจสามารถ
ชื่อ (อังกฤษ)Asamart
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้านบ้านอาจสามารถ
ตำบลนาเพียง
อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
872147225atsamat.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.46457548
Longitude
102.2842366
Tabe 3
Tab 5