ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหนองไฮ
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050092502941040050294
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองไฮ
ชื่อ (อังกฤษ)Bannonghai
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองไฮ
ตำบลนาเพียง
อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
09-1863-5517nonghai.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.48
Longitude
102.2731
Tabe 3
Tab 5