ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านโนนโพธิ์
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050091502931040050293
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนโพธิ์
ชื่อ (อังกฤษ)Nonpho School
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านบ้านโนนโพธิ์
ตำบลนาเพียง
อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
43462600Carry53@hotmail.co.thnonpho.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.48690493
Longitude
102.2549555
Tabe 3
Tab 5