ข้อมูลสถานศึกษา
โนนงามศึกษา
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050089502911040050291
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)โนนงามศึกษา
ชื่อ (อังกฤษ)nonngamsuksa
หมู่ที่15
ถนน
หมู่บ้านบ้านโนนงาม
ตำบลนาเพียง
อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
43462646nng_kk5@hotmail.comnonngam.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.50700821
Longitude
102.2596988
Tabe 3
Tab 5