ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านนาเพียง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050088502901040050290
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาเพียง
ชื่อ (อังกฤษ)Napiang
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านบ้านเหมือดแอ่
ตำบลนาเพียง
อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
43462664napiang.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.494
Longitude
102.2587
Tabe 3
Tab 5